основен пакет дейности

Аргументи и коментари

Пред сътресение ли е здравната система?

На 05.10.2017 Върховният административен съд постанови решение, с което се обяви за нищожна Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. # Какви ще са последиците за здравната система от постановеното решение? # Как ще работят лечебните заведения, договорни партньори на НЗОК след постановеното решение?…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2014

Промени в основния пакет от дейности, заплащани от НЗОК

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Радиохирургия от 01 юли 2015 С изменения в ДВ 95/2014, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2015, се създаде нова Клинична пътека 88.1 Роботизирана радикална простатектомия. С…

Мария Радева|Автор