обществен съвет

ДВ 2011

ДВ 48 – отново за правата на пациентите

В ДВ бр. 48/24.06.2011 е обнародван Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациентите. Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента Общественият съвет е създаден с изменения в Закона за здравето в средата на 2009. Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган към министъра…

Мария Радева|Автор