обществено предназначение

ДВ 2011

РЗИДВ 14 от 15.02.2011 – нови обекти, контролирани от РЗИ

В ДВ брой 14 от 15.о2.2011 са обнародвани изменения в:  Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца И директорите на ДМСГ ще се атестират на всеки всеки три години, като първата следва да се извърши до 31.05.2011. Броят и видът на отделенията, както и на секторите и леглата се определят от…

Мария Радева|Автор