НЦОЗА

ДВ 2011

Устройствен правилник на Националния център по обществено здраве и анализи – Актуално от ДВ

Новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) ще бъде с обща численост 202 щатни бройки. Това предвижда обнародвания в ДВ 61/09.08.2011 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи. НЦОЗА е структура на националната система за здравеопазването по проблемите на общественото здраве и осъществяваща дейности по: 1. опазване…

Мария Радева|Автор