Нуклеарна медицина

ДВ 2014

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина. Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие: Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Мария Радева|Автор