НС на НЗОК

Актуална информация

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар Хронологията - решението на НС на НЗОК и неговото обжалване # На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9…

Мария Радева|Автор