НРД

ДВ 2018

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД? Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД? Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както…

Мария Радева|Автор
30 мар. 2017

От 01 април нов НРД за медицинските дейности

В ДВ 24/2017 е обнародван Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017. НРД за медицинските дейности виза в сила от 01 април 2017. Текст на НРД за медицинските дейности за 2017 Приложения към НРД за медицинските дейности за 2017

Мария Радева|Автор
22 мар. 2017

От 01 април нов НРД за денталните дейности

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017. НРД за денталните дейности за 2017 ще влезе в сила на 01.04.2017. Текст на НРД за денталните дейности за 2017 Приложения към НРД за денталните дейности за 2017 Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ,…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2017

Предстоящо обнародване на НРД 2017 за денталните дейности

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 година. НРД 2017 за денталните дейности ще бъде бъде обнародван в бр. 23 на Държавен вестник.

Мария Радева|Автор
26 ян. 2017

Изменения в рамковия договор за денталните дейности

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков договор за денталните дейности за 2016. През годината договорът претърпя само две допълнения и изменения. В началото на 2017 между НЗОК и БЗС е сключен договор за изменение на НРД за денталните дейности за 2016. Измененията са в сила от…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2015

НРД 2015 за медицинските дейности

В ДВ брой 6 от 23.01.2015 е обнародван Национален рамков договор 2015 за медицинските дейности Текст на НРД 2015 за медицинските дейности - текст идентичен с обнародваното в ДВ съдържание.

Мария Радева|Автор