НРД 2012

НРД 2012

Повече пари за зъболечение през 2012 ще плаща НЗОК

Законът за бюджета на НЗОК 2012 определи 101 394 млн. лева за дентална помощ през 2012. В сравнение с 2011 сумата е била 94 000 млн. лева. С Постановление № 366/27.12.2011 МС прие методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ. Конкретните цени на дейностите в денталната медицина са определени с подписания…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2012

НЗОК – договор за приемане на обеми и цени

В ДВ брой 5 от 17.01.2012 ще бъдат обнародвани: Договор № РД-НС-01-2 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 между НЗОК и БЗС И Договор № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК и БЛС

Мария Радева|Автор