НМЕ

ДВ 2018

Изменения относно медицинската експертиза и работата на ТЕЛК (обновена)

Изменения в Наредбата за медицинската експертиза са в сила от 27 юли 2018. Първоначално предлаганите промени в Приложение 1 (отправни точки) и Приложение 2 (Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане в проценти) не са приети. Текстът на чл. 63 от НМЕ, както и приложения 1…

Мария Радева|Автор