НЗОК

Аргументи и коментари

Пред сътресение ли е здравната система?

На 05.10.2017 Върховният административен съд постанови решение, с което се обяви за нищожна Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. # Какви ще са последиците за здравната система от постановеното решение? # Как ще работят лечебните заведения, договорни партньори на НЗОК след постановеното решение?…

Мария Радева|Автор
12 май 2017

Разширяване на пакета дентални дейности

Разширяването на пакета от дентални дейности е вече факт. В ДВ от 9 май 2017 е обнародвано изменение на Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. В пакета Дентална извънболнична медицинска помощ се включват дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или…

Мария Радева|Автор
26 ян. 2017

Изменения в рамковия договор за денталните дейности

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков договор за денталните дейности за 2016. През годината договорът претърпя само две допълнения и изменения. В началото на 2017 между НЗОК и БЗС е сключен договор за изменение на НРД за денталните дейности за 2016. Измененията са в сила от…

Мария Радева|Автор
18 ное. 2016

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство. Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият…

Мария Радева|Автор
15 май 2015

А сега накъде …. след решението на ВАС

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК Методиките за заплащане на дейностите от НЗОК са от съществено значение за работата на лечебните заведения. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които лечебните заведения следва да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не…

Мария Радева|Автор
30 дек. 2014

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015. Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева. От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи…

Мария Радева|Автор