НЗОЗА

ДВ 2011

ДВ 41 от 31.05.2011 – нова здравна администрация

С обнародването в ДВ 41/31.05.2011 на ПМС № 145 26.05.2011 са факт структурните промени в системата на здравеопазването, свързани с преобразуването на Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация. Съществауващите до сега структури ще се обединяват и се създава Национален център по обществено здраве и анализи. Новосъздаеният център ще…

Мария Радева|Автор