национална здравна карта

ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта. Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- В брой 62 е обнародвано решението за…

Мария Радева|Автор
7 фев. 2011

Национална здравна карта – много шум за нищо

Станалата актуална в публичното пространство, национална здравна карта, има своята предистория и нормативна уредба. Действащата в момента Националната здравна карта е утвърдена с Решение № 429 на МС от 12.06.2003, с две последващи изменения (Решение 779/2003 и Решение 449/2005).  Кое определя интереса към темата? Прочети

Мария Радева|Автор