национален център по обществено здраве и анализи

ДВ 2011

Устройствен правилник на Националния център по обществено здраве и анализи – Актуално от ДВ

Новосъздаденият Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) ще бъде с обща численост 202 щатни бройки. Това предвижда обнародвания в ДВ 61/09.08.2011 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи. НЦОЗА е структура на националната система за здравеопазването по проблемите на общественото здраве и осъществяваща дейности по: 1. опазване…

Мария Радева|Автор
31 май 2011

ДВ 41 от 31.05.2011 – нова здравна администрация

С обнародването в ДВ 41/31.05.2011 на ПМС № 145 26.05.2011 са факт структурните промени в системата на здравеопазването, свързани с преобразуването на Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център по здравна информация. Съществауващите до сега структури ще се обединяват и се създава Национален център по обществено здраве и анализи. Новосъздаеният център ще…

Мария Радева|Автор