Национален рамков договор

НРД 2017

От 01 април нов НРД за медицинските дейности

В ДВ 24/2017 е обнародван Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017. НРД за медицинските дейности виза в сила от 01 април 2017. Текст на НРД за медицинските дейности за 2017 Приложения към НРД за медицинските дейности за 2017

Мария Радева|Автор
23 ян. 2015

НРД 2015 за медицинските дейности

В ДВ брой 6 от 23.01.2015 е обнародван Национален рамков договор 2015 за медицинските дейности Текст на НРД 2015 за медицинските дейности - текст идентичен с обнародваното в ДВ съдържание.

Мария Радева|Автор
5 ян. 2015

Има ли НРД 2015?

Често повтарям на студентите си (и сигурно ставам досадна), че добрият юрист трябва да е информиран, включително да следи и медиите, но единственият вестник, на който да вярва е “Държавен вестник”! На студентите си, също така преподавам, че здравната система, в т.ч. и здравноосигурителната – са чувствителни обществени системи. В тях промените се правят обмислено…

Мария Радева|Автор
10 ян. 2014

НРД 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014 НРД 2014 за медицинските дейности Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 НРД 2014 за денталните дейности Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 Договор…

Мария Радева|Автор