Наредба за медицинската експертиза

ДВ 2018

Отново изменения в Наредбата за медицинската експертиза – изменени приложения 1 и 2

Поредните изменения в Наредбата за медицинската експертиза са факт от 03 август 2018 (ДВ 64). Измененията идват само седмица след предходните изменения – ДВ 62/27.07.2018. Широко дискутираните предложения за изменения в методиката за извършване експертиза на трайно намалената неработоспособност вече са факт, с изменения в чл. 63 и Приложение 1 и Приложение 2 Нов текст…

Мария Радева|Автор
1 юли 2017

Новата (стара) Наредба за медицинската експертиза

Министерски съвет прие сравнително спешни мерки, с които да се преодолеят проблемите в работата на ТЕЛК, след частичната отмяна на текстове от Наредбата за медицинската експертиза. Така се дава отговор на въпроса - Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза? В ДВ от 27 юни 2017 е обнародвано ПМС № 120 от 23…

Мария Радева|Автор