Министерство на здравеопазването

ДВ 2017

Бюджетът на Министерство на здравеопазването за 2017 година

Публичното финансиране на здравеопазването се осъществява от три източника: # Бюджет на Министерство на здравеопазването # Бюджет на Национална здравноосигурителна каса # Общински бюджети за здравеопазване Законът за държавния бюджет на Република България за 2017 е обнародван в ДВ 98/2016. В чл. 15 от закона е утвърден бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2017

Мария Радева|Автор
19 юли 2013

Намаляват служителите в Министерство на здравеопазването

Обновена: Когато публикувах (19.07.) тази статия завърших с думите: Новата структура е удобен начин за разчистване на неудобните служители. Иска ми се да вярвам, че действителната причина за приемането на нов Устройствен правилник на МЗ, (старият за последно беше променен през март 2013), е стремежът за по-добра организация на работата в министерството, а не поредното…

Мария Радева|Автор