минимална работна заплата

Трудово и осигурително право

310 лева – минимална работна заплата

В ДВ 80 от 19.10.2012 е обнародвано ПМС 250/2012 определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. Считано от 1 януари 2013 е определен нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 310 лева и на минималната часова работна заплата 1,85 лева при нормална продължителност на работното време 8 часа…

Мария Радева|Автор
1 май 2012

290 лева – минимална работна заплата

290 лева – минимална работна заплата Считано от 1 май 2012 e определен нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 290 лева. Потребителска такса От 01.05.2012 потребителската такса, която здравно-осигурените пациенти плащат, също се променя.

Мария Радева|Автор
1 сеп. 2011

От днес 270 лева – минимална работна заплата

270 лева – минимална работна заплата С ПМС № 180 / 30.06.2011, считано от от 1 септември 2011 e определен нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 270 лв. и на минималната часова работна заплата 1,61 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица Потребителска такса…

Мария Радева|Автор