МЗ

ДВ 2011

Министерство на здравеопазването през 2011

Една от целите на този сайт е да предоставя информация за актуалните изменения в нормативната уредба в сферата на здравеопазването (виж публикациите в рубриките Актуално от ДВ и Архив на ДВ). За улеснение на читателите представям списък на всички нови и изменени нормативни актове, издадени от МЗ през 2011, с указване на броя на ДВ,…

Мария Радева|Автор
31 дек. 2011

Бюджетът на МЗ – видове медицински дейности, субсидирани от държавата

В ДВ 106/30.12.2011 е обнародвано ПМС 367/29.12.2011 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012. С постановлението се утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012. Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10…

Мария Радева|Автор
23 юни 2011

ДВ 48 – отново за правата на пациентите

В ДВ бр. 48/24.06.2011 е обнародван Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациентите. Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента Общественият съвет е създаден с изменения в Закона за здравето в средата на 2009. Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган към министъра…

Мария Радева|Автор
9 май 2011

МЗ въвежда стандарт от 20 минути за пристигането на линейка

Източник INSMARKET: Въвеждане на национални стандарти за време, през което екипите да достигнат до мястото на инцидента, както и на алгоритми за поведение при оказване на спешната помощ са сред основните дейности за подобряване на системата. продължи

Мария Радева|Автор
30 мар. 2011

Писмата на МЗ – стил на управление

В началото на месеца читател ми изпрати това писмо с автор МЗ. Трябваше ми известно време да осмисля идеята на поредното указание -  писмо, изпратено от МЗ. И продължавам да си задавам въпроса – кое налага подобен стил на управление – писмата - указания на МЗ да изместат  нормативните актове и съществуващите правни регламенти.

Мария Радева|Автор
28 мар. 2011

Записът на заповед – юридически инструмент или стил на управление

Подписани записи на заповед в полза на МЗ са тема на публикации в печатни и електронни медии. В парламентарния контрол от 25.03.2011 министъра на здравеопазването отговори на въпрос от н.п. Мая Манолова относно записи на заповед в полза на Министерството на здравеопазването. „Тя припомни, че на 14-ти март директорите на 36 общински болници бяха извикани…

Мария Радева|Автор