медицинско изделие

ДВ 2011

Списък на медицинските изделия

Тема на предаването „Открито”, излъчено на 21.12.2011 по националната телевизия беше: „За съществуването на паралелна здравна система и "черен пазар" на медицински консумативи” В предаването се чуха обещания държавата да регулира пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите. Как точно ще изглежда регулацията в пазара на медицински изделия? В ДВ 104/27.12.2011…

Мария Радева|Автор