медицински стандарт

Аргументи и коментари

Отменен и нов медицински стандарт за хирургичните специалности – в един брой на ДВ

Решението на ВАС, с което Наредба № 20/2010 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия е отменена отдавна e известно в публичното пространство. Решение № 15086 от 12 декември 2014, с което наредбата е отменена, е обнародвано в ДВ…

Мария Радева|Автор
21 авг. 2014

Нови медицински стандарти

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години. В помощ на лекарите и лечебните заведения, които са задължени да спазват правилата, регулирани с медицинските стандарти правим обобщение на всички обнародвани до този момент нови медицински стандарти. Контролът по спазване на медицинските стандарти се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит". Установените…

Мария Радева|Автор
9 юли 2014

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина. Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие: Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Мария Радева|Автор
14 фев. 2014

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

В ДВ 13/14.02.2014 е обнародвана Наредба № 1 от 31.01.2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Прилаганата до този момент Наредба № 35 от 2010 се отменя. Новата наредба ще влезе в сила три дни след обнародването. Ръководителите на клиничните лаборатории ще трябва да се запознаят с новите изисквания и да преценят какви промени…

Мария Радева|Автор
17 мар. 2013

Дентална имплантология – нова специалност в денталната медицина

В ДВ 24/2013 са обнародвани поредните изменения в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Една част от измененията са свързани с финансирането на специализациите, но тези въпроси ще разгледам в следваща публикация. Предстоят ли промени в имплантологията? С обнародваните изменения е създадена нова специалност в денталната медицина - Дентална имплантология. Един…

Мария Радева|Автор
24 апр. 2012

Новият директор на „Медицински одит“ в репортаж от съдебната зала

Информационните агенции вече тиражираха новината за избора на изпълнителен директор на ИА “Медицински одит”. Със Заповед на министъра на здравеопазването от 21.04.2012 г. ИА "МО" е с нов изпълнителен директор – д-р Светлозара Маринова Илиева.. Д-р Илиева и познато име в системата на НЗОК и ИАМО. Пожелавам успех на новия изпълнителен директор! Освен официално публикуваната…

Мария Радева|Автор