медицински преглед

ДВ 2011

Нови изисквания към медицинските прегледи на водачите на МПС

В ДВ бр. 39 от 20.05.2011 е обнародвана Наредба на МЗ № 3/11.05. 2011 за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории Физическата годност на водачите се установява чрез: 1. медицински преглед/и за…

Мария Радева|Автор