Медицински институт на МВР

ДВ 2011

ДВ 57 – Медицински институт на МВР

Отменен е Правилникът за устройството и дейността на Медицинския институт на МВР (ДВ, бр. 48 от 2001 г.). В ДВ 57/19.07.2011 е обнародван Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на МВР Променена е структурата на Медицинския институт на МВР, която включва: ръководство медицински служби за осигуряване на първична извънболнична медицинска помощ на…

Мария Радева|Автор