медицински изделия

Актуална информация

Корупционни рискове при медицинските изделия (обновена)

С презентациите на докладите, представени на кръглата маса за корупционните рискове при доставката и употребата на медицински изделия, можете да се запознаете ТУК И.д. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) Елеонора Николова ще открие кръгла маса на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия". Форумът…

Мария Радева|Автор
22 юли 2012

Промени в Закона за медицинските изделия

В сила са обнародваните в ДВ 54 от 17.07.2012 изменения в Закона за медицинските изделия и Закона за здравното осигуряване. Промените в Закона за здравето и Закона за медицинските изделия са в отговор на обещаните в края на 2011, законодателни промени, които да регулират пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите…

Мария Радева|Автор