Медицински документи

Актуална информация

Безплатни ли са медицинските бележки на учениците?

С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на учениците. Съществуващите проблеми с „медицинските бележки на учениците” намериха известно решение, с издаденото от МЗ указание от юли 2017. Указания МЗ относно медицинските бележки С това указание се въведе и образец на медицинската бележка. Утвърден по този начин – образецът…

Мария Радева|Автор
18 юни 2012

12 Научен конгрес на БЗС

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде възможност да изпитам невероятни лични емоции и да преодолея сериозни професионални предизвикателства. Още веднъж искам да изкажа личните си благодарности на БЗС за отправената покана за участие. Изказвам искрени благодарности и на АДМБ за подкрепата и предоставената възможност за презентиране…

Мария Радева|Автор
13 юни 2012

Информация и документация в денталната медицина

Професионално предизвикателство, но и признание за работата ми в сферата на Медицинското право е поканата за участие в Научния конгрес на БЗС - Бургас 2012, за втора поредна година. В научната програма на конгреса е включена лекцията: Информация и документация в денталната медицина – нормативни изисквания за съставяне, задължителни образци, правила за съхраняване. Последици от…

Мария Радева|Автор