медицински бележки

Актуална информация

Безплатни ли са медицинските бележки на учениците?

С връщането на децата в класните стаи отново се постави въпросът за медицинските бележки на учениците. Съществуващите проблеми с „медицинските бележки на учениците” намериха известно решение, с издаденото от МЗ указание от юли 2017. Указания МЗ относно медицинските бележки С това указание се въведе и образец на медицинската бележка. Утвърден по този начин – образецът…

Мария Радева|Автор
3 май 2015

Медицинските бележки на учениците – правила, проблеми, възможни решения

Какви са задължителните атрибути на медицинските бележки /брой печати, амбулаторен номер, написана на ръка или изведена от програма/? Разрешено ли е издаването на бележка без амбулаторен лист? Редно ли е бележката да е без номер, защото не са извършени изследвания? Тези въпроси, зададени от читател на сайта ме провокираха да направя проучване по темата за…

Мария Радева|Автор
23 сеп. 2011

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани на учениците. Една стара и изгубила актуалност (в някои части) Наредба 3/2000 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, урежда образците на медицинските документи: Лична здравно - профилактична карта Талон за здравословно състояние Талон за проведени профилактични прегледи Талон…

Мария Радева|Автор
12 сеп. 2011

Медицински документи за деца и ученици

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи. В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация. За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на…

Мария Радева|Автор
2 фев. 2011

За медицинските бележки на учениците

  Във време на грипна епидемия и сезонни простудни и респираторни заболявания, отсъствията от училище често се оправдават с медицински бележки. Често пъти в практиката се поставя въпросът -  при издаване на медицинска бележка, удостоверяваща здравословното състояние на учениците трябва ли да се издава амбулаторен лист. Двата документа имат различни приложения и съдържат различен обем…

Мария Радева|Автор