медицинска помощ

НРД 2012

Медицинската помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ? В ДВ 94/29.11.2001 са обнародвани изменения на Наредба № 34 от 2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване Кой ще плаща за лечението на пациенти със злокачествени заболявания и болни на диализно…

Мария Радева|Автор
12 апр. 2011

Хоспитализация – задължително след документирана необходимост

Районен съд – Разград (НАХД 1106/2010) е потвърдил наказателно постановление, с което на ОПЛ е наложена санкция в общ размер на 2050 лева за извършени 39 нарушения. При проверка на РЗОК е констатирано, че на повече от 30 пациенти „са издавани направления за хоспитализация, в които е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК,…

Мария Радева|Автор
27 ян. 2011

Денонощният достъп по личен лекар

 Смисълът на капитационното заплащане на изпълнителите на ПИМП, е да гарантира на осигурените лица безплатен достъп до определен обем от медицинска помощ и здравни грижи.  В обема на този задължителен пакет се включва и задължението на личния лекар да  осигури постоянен денонощен достъп до медицинска помощ. Как на практика ще се реализира това задължение,  защото…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

Важно от ДВ бр.101/28.12.2010 – промени в профилактиката и диспансеризацията

 В ДВ 101/28.12.2010 са публикувани изменения в Наредба 39/2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията  Някои от акцентите в измененията:

Мария Радева|Автор
7 ное. 2010

МЗ за медицинската помощ през 2011

  Смисълът на официалните интернет страници на държавните институции е да направят управлението прозрачно и да се създадат облекчени условия за търсещите информация. Официалните интернет страници са лицето на институциите и разчитаме на тяхната актуалност, което е гаранция и за техния професионализъм.  МЗ изпреварва събитията и предоставя информация „Как се лекуваме през 2011”,

Мария Радева|Автор