медицинска информация

Аргументи и коментари

Достъп до лични медицински данни

“По-лесният достъп на пациентите до медицинската им документация може да подобри качеството на здравното обслужване” твърди журналистът от в-к “Капитал” Люба Йорданова. Безспорно правото на достъп до личните медицински данни е гарантирано за всички български пациенти. Достъп до медицински данни От юни 2009 е в сила нова разпоредба в Закона за здравето, която гарантира правото…

Мария Радева|Автор