Медицинска експертиза

ДВ 2018

Изменения относно медицинската експертиза и работата на ТЕЛК (обновена)

Изменения в Наредбата за медицинската експертиза са в сила от 27 юли 2018. Първоначално предлаганите промени в Приложение 1 (отправни точки) и Приложение 2 (Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане в проценти) не са приети. Текстът на чл. 63 от НМЕ, както и приложения 1…

Мария Радева|Автор
1 юли 2017

Новата (стара) Наредба за медицинската експертиза

Министерски съвет прие сравнително спешни мерки, с които да се преодолеят проблемите в работата на ТЕЛК, след частичната отмяна на текстове от Наредбата за медицинската експертиза. Така се дава отговор на въпроса - Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза? В ДВ от 27 юни 2017 е обнародвано ПМС № 120 от 23…

Мария Радева|Автор
23 май 2017

Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза. Предвид това, че наредбата е отметна частично, останалите неотменени текстове се прилагат, така както и до сега. Без промяна остават правилата за експертизата на временната неработоспособност. Структурата и дейността на органите на медицинската експертиза се запазват. Проблеми ще се има при оценката на…

Мария Радева|Автор
1 юни 2012

Закриват се Детските експертни лекарски комисии

С изменения в Закона за здравето (ДВ 40/29.05.2012), в сила от 02.06.2012 се закриват Детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК). В Закона за здравето, както и във всички нормативни актове, съкращението ДЕЛК се заличава. В бъдеще експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието…

Мария Радева|Автор