ЛКК

Съдебна практика

За работата на ЛКК

Достъпът на ЗЗОЛ до ЛКК често е препятстван от една порочна практика, въведена в някои ЛЗ. ЛЗ, в които е сформирана ЛКК, изискват от пациентите направление бланка МЗ-НЗОК №3, вместо предвиденият от НРД 2010  “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6). Поведението на ЛЗ в тези случаи е разбираемо, с оглед значителната разлика в заплащането,…

Мария Радева|Автор