личен лекар

ДВ 2011

Осигуряване на постоянен денонощен достъп до личен лекар

С изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО са напарвени промени в условията за заплащане на личните лекари за 24-часовото обслужване на здравноосигурените лица. Измененията са обнародвани в ДВ…

Мария Радева|Автор
21 юли 2011

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Публикуването на връзка към тази статията е с цел да представи още един, различен поглед към задълженията на лекарите. Източник: www.otgovori.info Автор на статията е Деяна Илиева “Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували…

Мария Радева|Автор
1 юни 2011

Фалшиви регистрационни форми за избор на ОПЛ

Свързани публикации: Денонощният достъп до личен лекар, Промени в профилактиката и диспансеризацията От 01 до 30 юни всяко здравноосигурено лице може да смени личния си лекар. А има ли право личния лекар да се откаже от свой пациент? Законодателството не допуска тази възможност. Колкото и влошени да са отношенията ОПЛ – ЗЗОЛ, лекарят няма възможност…

Мария Радева|Автор