лечение на деца

ДВ 2011

Център „Фонд за лечение на деца“

С ПМС 280/2004 е създаден Центърът "Фонд за лечение на деца", като юридическо лице, на подчинение на министъра на здравеопазването. С изменения през юли 2011 е поставена горна граница на средствата, които могат да бъдат предоставени на едно лице. Тогава МС приема, че фондът извършва финансиране и съфинансиране до стойността на трикратния размер на съответния…

Мария Радева|Автор