лечебно заведение

Актуална информация

Задължени ли са лечебните заведения да провеждат обществени поръчки?

В публикация от днес, в-к Сега пише, че Частни болници не искат да правят обществени поръчки. Без да коментирам конкретната информация, ще кажа само, че статията визира едно непознато и неглижирано задължение за лечебните заведения - задължението им да провеждат обществени поръчки. Това задължение е валидно не само за болниците, а за всички лечебни заведения,…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2013

Срок за плащане на парични задължения

В ДВ 20/28.02.2013 са обнародвани изменения в Търговския закон, свързани с преодоляване на забавянията в плащанията по търговски сделки, които влизат в сила от началото на март. Приетите изменения са в отговор на задължението за транспониране на ДИРЕКТИВА 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки. Внимание! Изискванията на Търговския закон са приложими…

Мария Радева|Автор
16 юли 2012

Изменения в Закона за лечебните заведения

В ДВ брой 54 от 17.07.2012 са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения Приватизация на лечебни заведения От забранителния списък на лечебните заведения, подлежащи на приватизация отпадат: "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД и "Лаборекс" EАД, София. В списъка се включва ново лечебно заведение -„Специализирана болница за активно лечение…

Мария Радева|Автор
18 апр. 2011

Отново за задълженията по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО

Още по темата: Задължението по чл.64а ЗЗО Предоставянето на информация - задължение на лечебните заведения - право на пациентите  Поводът за настоящата публикация е решение на Административен съд – Русе от миналата седмица, даващо тълкуване на задължението по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО.

Мария Радева|Автор
22 фев. 2011

ДВ 16 от 22.02.2011 – по-високи такси при регистрация по ЗЛЗ

В бр. 16/22.02.2011 на ДВ е обнародвана нова тарифа на таксите, които се събират по ЗЛЗ. За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра се събира такса 52 лева.

Мария Радева|Автор