лечебни заведения

Актуална информация

Задължени ли са лечебните заведения да провеждат обществени поръчки?

В публикация от днес, в-к Сега пише, че Частни болници не искат да правят обществени поръчки. Без да коментирам конкретната информация, ще кажа само, че статията визира едно непознато и неглижирано задължение за лечебните заведения - задължението им да провеждат обществени поръчки. Това задължение е валидно не само за болниците, а за всички лечебни заведения,…

Мария Радева|Автор
14 юни 2013

Как да стартирам лекарската си практика?

Към започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина е адресирана втората ми авторска статия във втория брой на списание ДЕА. Първата ми авторска статия в списание ДЕА беше посветена на наемането на служителите в лечебните заведения. Основните акценти в статията, свързана със започване на собствена лекарска практика са: Упражняването на лекарска професия на територията на…

Мария Радева|Автор
6 май 2013

Наемане на служители – на трудов или граждански договор?

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две специализирани издания – в-к „Стоматологичен свят” – вестникът на българските зъболекари и DEA. Списание ДЕА се издава от Асоциацията на денталните дилъри в България, но то не е издание свързано само с денталната търговия. Стремежът на издателите е на неговите…

Мария Радева|Автор
16 юли 2012

Изменения в Закона за лечебните заведения

В ДВ брой 54 от 17.07.2012 са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения Приватизация на лечебни заведения От забранителния списък на лечебните заведения, подлежащи на приватизация отпадат: "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД и "Лаборекс" EАД, София. В списъка се включва ново лечебно заведение -„Специализирана болница за активно лечение…

Мария Радева|Автор
28 фев. 2011

ДВ 18 от 01.03.2011 – за възнагражденията на болничните директори

В ДВ бр. 18 от 01.03.2011 са обнародвани изменения и допълнения към: Наредба № 9 от 2000 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ Възнагражденията по договорите за управление на управителите на държавните лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност, са…

Мария Радева|Автор
9 дек. 2010

ДВ 97 от 10.12.2010 – регистър на ЛЗ

 В ДВ бр. 97/10.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283/ 3. 12.2010 за приемане на Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Мария Радева|Автор