лекар без специалност

Актуална информация

Специализации в системата на здравеопазването

В ДВ 50/03.07.2012 са обнародвани изменения в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Формално измененията са обемни – поместени са на цели 4 страници в държавен вестник. Кои са съществените изменения в системата за специализации? Съществените изменения в специализациите са свързани с: § Финансирането на специализациите § Определяне на местата…

Мария Радева|Автор
6 май 2011

Окончателно: лекарите без специалност не могат да дежурят самостоятелно

Лекарите без специалност работят само в присъствието на лекар – специалист. Това е окончателното решение на Административен съд – Варна (КНАХД 660/2011). Предисторията и решението на Районния съд При извършена проверка от ИАМО е установено, че в СБАЛК през месец март 2010 е възприета практиката нощните дежурства  да се осигуряват от лекари без специалност  и…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2011

Лекарите без специалност и прилагането на медицинските стандарти

Отговорността на лекарите без специалност е предмет на обсъждане в публикация от ноември 2010 (https://mariaradeva.com/?p=925). В материала поставих въпроса „как практически се осъществява „ръководството и контрола” на лекарите без специалност?  ... Ако отговорът е положителен то това означава, че лицата с и без специалност следва да работят заедно, с идентичен график, за да се осъществява…

Мария Радева|Автор
25 ное. 2010

Юридическа отговорност на лекарите без специалност

Статията е публикувана в бр.43/2010 на в-к "Форум Медикус" И в заключение могат да се направят следните изводи: 1) Лекарите без специалност (зачислени или незачислени за специализация) носят лична отговорност за причинените на пациента увреждания,

Мария Радева|Автор