КТ

ДВ 2013

Oбезщетение за отглеждане на малко дете

Опит за преодоляване на демографската криза или поредното популистко решение е промяната на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете. Обезщетение за бременност и раждане Всяка осигурена за общо заболяване и майчинство жена има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато…

Мария Радева|Автор
20 фев. 2012

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията "Специализиран семинар") Благодаря на участниците за интереса и доверието! Както винаги съм казвала - целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения. За…

Мария Радева|Автор
23 окт. 2011

Работа от разстояние – изменение в Кодекса на труда

В ДВ брой 82 от 21.10.2011 са обнародвани изменения в Кодекса на труда. Кодексът на труда дефинира работата от разстояние. Работа от разстояние Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла…

Мария Радева|Автор
27 апр. 2011

Aптечни чанти (аптечка) на работното място

На страницата на МТСП е зададен въпрос относно това какви лекарства трябва да съдържа аптечката в производствено помещение. Аптечките (аптечните чанти)на работното място  Отговорът на министерството: “Чл. 242 и 243 от Наредба № 7 от 23 септември 1999  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на…

Мария Радева|Автор
26 апр. 2011

Доказване “намаляване обема на работата”

Намаляване обема на работа трябва да се разграничава от сходното основание за уволнение - съкращаването на щата. С решения на районен и окръжен съд Пловдив (ненедопуснати до обжалване във ВКС) е отменено като незаконно уволнението на служителя А. и същият е възстановен на работа като “началник отдел административно-стопански” в СХБАЛ .... ООД. Съдилищата не са…

Мария Радева|Автор
13 апр. 2011

Прекратяване на трудов договор поради съкращаване на щата

Настоящата ситуация в здравеопазването ще принуди лечебните заведения да въведат мерки за оптимизиране на разходите, включително и чрез съкращаване на персонал. Всеки конкретен случай има своята специфика, но често срещаните причини за прекратяване на трудовия договор са съкращаване на щата или намаляване на обема на работата. В тази публикация не се разглеждат задълженията на работодателя…

Мария Радева|Автор