КТД

Читателски въпроси

Отново за Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”

Отговор на читателски въпрос Публикация в Zdrave.net ме върна към темата за финансовата стабилност на лечебните заведения: „Мениджърските екипи на болничните заведения бяха сюрпризирани с искане за доказване на "финансова стабилност" като условие за повишаване на заплатите на медицинските специалисти...” Обвързване повишението на заплатите в лечебните заведения, с финансовите възможности на работодателя, беше дискутирано при…

Мария Радева|Автор