КСО

ДВ 2013

Oбезщетение за отглеждане на малко дете

Опит за преодоляване на демографската криза или поредното популистко решение е промяната на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете. Обезщетение за бременност и раждане Всяка осигурена за общо заболяване и майчинство жена има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато…

Мария Радева|Автор