Комисия по цени и реимбурсиране

ДВ 2011

Измененията в ЗЛПХМ и цените на лекарствата

Измененията в ЗЛПХМ (ДВ 60/05.08.2011) засягат не само цените на лекарствените продукти , затова бих искала да направя един кратък преглед на по-важните от тях. Нова възможност за лечение Когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива в страната, за конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в страна–членка…

Мария Радева|Автор