кодиране на болестите

ДВ 2014

Въвеждане на Австралийската класификация на медицинските процедури (обновена)

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури отново е променена. Измененията са обнародвани в ДВ 106/23.12.1014. Въведените по-рано промени, обнародвани в ДВ 75/2014, се отлагат. В срок до 31 март 2015 директорът на Националния център за…

Мария Радева|Автор