Кодекса на труда

Трудово и осигурително право

Изменения в Кодекса на труда – санкции за служителя и рестрикции спрямо непълното работно време

Публикацията е обновена на 22.06.2012 С решение на Конституционния съд от 19.06.2012 санкцията за служителя, започнал работа без трудов договор е отменена! ......................... В днешния брой на ДВ 7/24.01.2012 са обнародвани широкообсъжданите изменения в Кодекса на труда, които бяха спрени от ветото на президента. До настоящия момент КТ предвиждаше санкция единствено за работодателя, допуснал служител…

Мария Радева|Автор