клинични пътеки

Актуална информация

Изчисляване на брутното трудово възнаграждение на лекарите

Плащанията по клинични пътеки - включват ли се в брутното трудово възнаграждение на лекарите? “Включва ли се в брутното трудово възнаграждение, което е основа за изчисляване на обезщетението по чл.224, ал.1 и 2, вр. с чл.177, ал.1 от КТ, сумата, която лекарят получава над основната работна заплата от разпределени му плащания по клинични пътеки, дължими…

Мария Радева|Автор