КЗЛД

Аргументи и коментари

Проверка на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване“

В началото на 2017 Комисията за защита на личните съобщи, че започва секторна проверка на дейността на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване". Проверката ще обхване и администрацията на Министерство на здравеопазването. Целта на проверката е гарантиране на точното и правилното прилагане на изискванията за защитата на личните данни в дейността субектите от сферата…

Мария Радева|Автор