качество на медицинската помощ

ДВ 2014

Нов медицински стандарт Клинична лаборатория

В ДВ 13/14.02.2014 е обнародвана Наредба № 1 от 31.01.2014 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Прилаганата до този момент Наредба № 35 от 2010 се отменя. Новата наредба ще влезе в сила три дни след обнародването. Ръководителите на клиничните лаборатории ще трябва да се запознаят с новите изисквания и да преценят какви промени…

Мария Радева|Автор
15 мар. 2011

Своевременност, достатъчност и качественост на медицинската помощ

15.03.2011, Новините на bTV „При 73% от всички жалби са установени сериозни проблеми с качеството и достъпността на здравеопазването у нас.”  - звучи доста сериозно и показва осмисляне работата на ИА „Медицински одит”. По различен начин обаче оценяват наложените санкции съдебните състави.

Мария Радева|Автор