информирано съгласие

ДВ 2018

За информираното съгласие на непълнолетните, навършили 16 години

Девет години бяха необходими на Министерство на здравеопазването, за да изготви и приеме една наредба. Наредбата за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя е предвидена още през 2009, но става факт на 06 юли 2018. Пълен текст на…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2013

Информираното съгласие е сърцето на Медицинското право*

*Автор на това силно определение за информираното съгласие, направено по време на Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо, е колегата Стоян Ставру Едно от личните ми професионални предизвикателства през 2013 беше участието в Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”. Организатори на конференцията са Фондация за развитие на правосъдието…

Мария Радева|Автор
19 сеп. 2011

Информираното съгласие – право, задължение, превенция

Благодаря на РК на БЗС Плевен, Ловеч и Габрово за възможността да представя лекция на тема: Медицински стандарти в денталната медицина. Информираното съгласие – право, задължение, превенция За мен беше истинско удоволствие да споделя професионален опит и знания с аудиторията! Всяка лекция поставя пред мен нови въпроси и предизвикателства, на които да търся отговор и…

Мария Радева|Автор
2 фев. 2011

За медицинските бележки на учениците

  Във време на грипна епидемия и сезонни простудни и респираторни заболявания, отсъствията от училище често се оправдават с медицински бележки. Често пъти в практиката се поставя въпросът -  при издаване на медицинска бележка, удостоверяваща здравословното състояние на учениците трябва ли да се издава амбулаторен лист. Двата документа имат различни приложения и съдържат различен обем…

Мария Радева|Автор