информирано решение

Аргументи и коментари

Информираното съгласие е сърцето на Медицинското право*

*Автор на това силно определение за информираното съгласие, направено по време на Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо, е колегата Стоян Ставру Едно от личните ми професионални предизвикателства през 2013 беше участието в Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”. Организатори на конференцията са Фондация за развитие на правосъдието…

Мария Радева|Автор
14 юли 2011

Информирано решение за отказ от лечение

Процедурата по отказ от болнично лечение се формализира с изменения в Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, обнародвани в ДВ 53/12.07.2011. Създава се информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение…

Мария Радева|Автор