информация

Актуална информация

Отново за задълженията по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО

Още по темата: Задължението по чл.64а ЗЗО Предоставянето на информация - задължение на лечебните заведения - право на пациентите  Поводът за настоящата публикация е решение на Административен съд – Русе от миналата седмица, даващо тълкуване на задължението по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО.

Мария Радева|Автор
23 ян. 2011

Предоставянето на информация – задължение на лечебните заведения – право на пациентите

Гаранция за спазване правата на пациентите, е задължението на лечебните заведения да предоставят определена по вид и обем информация. Задълженията са дефинирани в различни нормативни актове. За неизпълнение на тези задължения лечебните заведения подлежат на санкция.

Мария Радева|Автор
15 окт. 2010

На вниманието на лечебните заведения – задължението по чл. 64а от ЗЗО

Повод за настоящата публикация вземам от случай на санкционирано лечебно заведение по дентална медицина за неизпълнение изискванията на чл. 64а от ЗЗО. Нормата на 64а от ЗЗО е нова и действа от 2010. За неизпълнение на задълженията, посочени в цитираната норма  за  лечебното заведение е предвидена санкция по реда на чл. 105д от ЗЗО, налагана…

Мария Радева|Автор