инструкция

Актуална информация

Инструкцията на НЗОК по чл.72, ал.5 от ЗЗО

Административният контрол на лечебните заведения по спазване договорите с НЗОК е възложен на служителите от РЗОК. ЗЗО и ЗАНН съдържат фундаменталните правила за извършване на проверките. Но детайлизирането на условията и реда за осъществяване на контрола по ЗЗО се определят с инструкция, издадена от управителя на НЗОК. Инструкция РД 16-6/22.02.2010 (достъпна на сайта на НЗОК)…

Мария Радева|Автор
13 мар. 2011

„Инструкциите“ за спешната помощ

Благодарение на www.zdrave.net  т.нар. "нови инструкции" за спешната помощ излязоха от анонимност. Инструкции на МЗ за спешната помощ „Инструкциите на МЗ” всъщност се оказаха писмо до ЦСПМ, подписано от зам. министъра на здравеопазването.

Мария Радева|Автор