индивидуален договор

Аргументи и коментари

В очакване на допълнителните споразумения, сключвани с НЗОК

В публикация от 05.02.2013 zdrave.net съобщава, че: „Здравната каса не приема отчетите на изпълнителите за медицинска помощ за месец януари”. За познаващите здравноосигурителната система подобна ситуация беше очаквана, защото тя е логична последица от последните изменения в ЗЗО. В тази законодателна рамка някак странно, но затова пък оптимистично някои РЗОК бяха публикували на интернет страниците…

Мария Радева|Автор
6 ян. 2013

Кога ще се сключват новите договори с НЗОК?

Попаднаха ли в капан лечебните заведения, които са възнамерявали да сключат договор с НЗОК през 2013 година? Ще има ли НРД 2013? В случай, че НЗОК, съсловните организации и МЗ спазят закона – НРД 2013 няма да има. Съгласно Закона за здравното осигуряване времето за неговото подписване безвъзвратно изтече. Съгласно чл. 54, ал.6 от ЗЗО…

Мария Радева|Автор
10 ян. 2011

Как се обжалва отказ на РЗОК за сключване на договор?

 Защитата на ЛЗ срещу отказа на директора на РЗОК за сключване на договор става особено актуална в сезона на предстоящото договаряне. В 30 дневен срок от подаване на заявлението директорът на РЗОК сключва договор или  издава заповед, с която прави мотивиран отказ в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията по НРД и критериите…

Мария Радева|Автор