инвазивна кардиология

ДВ 2011

Регистър за извършените процедури в инвазивната кардиология

Електронният национален регистър на извършените диагностични и нтервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология е вече факт. Регистърът е създаден с изменения в медицинския стандарт по Кардиология, обнародвани в ДВ 79/11.10.2011. Защо е важен медицинският стандарт? Регистърът за извършените процедури в инвазивната кардиология се създава и подържа от Националния център по обществено здраве и анализи.…

Мария Радева|Автор