имунизация

Актуална информация

Как да откажа имунизирането на моето дете?

В последните дни, проведох поредица от почти идентични разговори с родители, които искат да откажат поставяне на някоя или всички задължителни имунизации на децата си. Редовно получавам подобни запитвания, затова приех ситуацията за нормална, до момента, в който родителите не попитаха как могат да получат “някаква бележка”, която да удостоверява техния отказ. Още по-абсурдно прозвуча…

Мария Радева|Автор
1 юли 2014

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014. Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България. От днес е в сила нов Имунизационен календар. Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Мария Радева|Автор
28 май 2013

Изменение в Наредбата за имунизациите

В ДВ 47/28 май 2013 са обнародвани изменения в Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ. Измененията влизат в сила от днес. Утвърден е нов образец на Книга за регистриране на профилактичните имунизации и реимунизации на родените през .... година. Въвеждат се и нови образци на отчетни документи. Създаден е списък на нежеланите реакции, вследствие поставянето…

Мария Радева|Автор
31 юли 2012

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г. Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И…

Мария Радева|Автор
12 юли 2012

Имунизационен паспорт. Сертификат за имунизационното състояние

Съвременният свят е свят на пътуващия човек. Ние сме туристи, емигранти, имаме смесени бракове или работим в чужбина ... Променяйки своето местоживеене влизаме в нова обществена, осигурителна, образователна и т.н. система. Влизайки в новата здравна система, човек идва със своята медицинска история – хронични заболявания, нужда от поддържаща терапия, имунизационен статус и т.н. Доказване на…

Мария Радева|Автор